Sākums

CyberAudit sniedzĀ profesionālus datortÄ«kla un WEB aplikācijas droŔības testÄ“Å”anas pakalpojumus (penetration testing).Ā 

Visus mÅ«su sniegtos pakalpojumus veic Sertificēts DroŔības TestētājsĀ Ā (Certified Penetration Tester), kuram ir vairāk kā 12 gadu IT Audita pieredze valsts un paÅ”valdÄ«bu iestādēs, banku sektorā un uzņēmumos Latvijā un pasaulē. MÅ«su profesionālo pieredzi un zināŔanas aplieciena tādi sertifikāti kā Sertificēts Informāciju Sistēmu Auditors (Certified Information Systems Auditor – CISA) un Sertificēts Ētiskais Hakeris (Certified Ethical Hacker – CEH v8), kas ir visatzitākie pasaules lÄ«meņa sertifikāti kiberdrauduĀ droŔības testÄ“Å”anā un auditā.

CyberAudit izmantotā metodoloÄ£ija datortÄ«klu un WEB aplikāciju droŔības testos (penetration testing) galvenokārt ir balstÄ«ta uz mÅ«su veiksmÄ«go iepriekŔējo pieredzi un industrijas apstiprinātiem testÄ“Å”anas standartiem un vadlÄ«nÄ«jām, kas ir adoptēti no pasaules vadoÅ”ajām asociācijām un organizācijām, tādām kāĀ WASP, EC-COUNCIL, PCI DSS, ISACA, ISO 27001 un citām.

Ja citi uzņēmi galvenokārt izmanto tikai atseviŔķus automatizētus rÄ«kus (programmatÅ«ru) droŔības testÄ“Å”anai, CyberAudit izmanto ne tikai plaÅ”u klāstu automatizēto rÄ«ku (programmatÅ«ru), bet arÄ« veic manuālu testÄ“Å”anu, lai sniegtu pilnÄ«gu izvērtējumu par testētā datortÄ«kla / WEB aplikācijas ievainojamÄ«bu pret visiem iespējamiem kibernoziegumu uzbrukumiem (cyber attacks).

Izvēloties mÅ«su pakalpojumus, es personÄ«gi pārliecināŔos, ka JÅ«su organizācijas datortÄ«kls /Ā WEB aplikācijas ir pilnÄ«gi notestētas un JÅ«s esat zinoÅ”i par iespējamiem draudiem, kas var tikt izmantoti kibernoziegumu uzbrukumā.

Paraksts

Sertificēts Informāciju Sistēmu Auditors (CISA)Ā 

Sertificēts Ētiskais Hakeris (CEH v8)